pouták
jste zde: CZSlužby

Služby

 

Zajistíme pro Vás vyřešení otázek v oblasti nakládání s komunálními i nebezpečnými odpady, komplexní agendu a evidenci odpadů, návrh systému používání sběrných nádob, odběry vzorků, ekologické poradenství, odvoz vlastními dopravními prostředky, likvidaci, či zhodnocení odpadu.

 

Zajišťujeme:

  • likvidaci nebezpečných odpadů - využití a odstranění všech druhů odpadů v rozsahu katalogu odpadů (mimo výbušných, kafilerních a radioaktivních)
  • svoz odpadů vlastními dopravními prostředky dle ADR - optimalizace svozových tras
  • optimální likvidaci odpadů ve smluvních zařízeních na území ČR - spalovny, solidifikační zařízení, skládky, zařízení k recyklaci
  • poradenskou činnost v oblasti nakládání s odpady - zpracování evidence odpadů, zatřídění odpadů, ročního hlášení o vyprodukovaných odpadech
  • pronájem kontejnerů, navržení a optimalizaci skladovacích a sběrných nádob
  • čištění nádrží a jímek- spolupráce se záchranářskými týmy
  • sanační práce - zpracování prováděcího projektu sanačních prací, navržení sanační metody, zpracování nabídkového projektu, realizace sanačních prací
  • výkup, třídění, úpravu kovových odpadů -optimální zhodnocení a sběr, včetně kovových rafinací a rafinací obsahující drahé kovy
  • demontáže technologických celků s obsahem zdraví škodlivých látek -např. nepoužívané chemické provozy, sklady a stáčírny pohonných hmot a maziv.

 

 

publikován: 20.4.12 23:00, autor: M.Bubílek

Copyright 2006-2011 HS Ekometal s.r.o. Všechna práva vyhrazena., webmaster: , powered on v3.02L